Cenik

Posredovanje pri nakupu/prodaji nepremičnine

  1. Pogodbena vrednost nad 10.000 EUR: 4% provizija od vrednosti pogodbe, plačnik je naročitelj.
  2. Pogodbena vrednost do 10.000 EUR: fiksna provizija 800,00 EUR

Posredovanje pri najemu/oddaji

  1. Provizija v višini enomesečne najemnine, plačnik je naročitelj.

Sestava pogodb in druge storitve

  1. Sestava prodajne pogodbe: 350,00 EUR
  2. Sestava najemne pogodbe: 300,00 EUR
  3. Ogled nepremičnine 60,00 EUR; če nepremičnina leži izven Mestne Občine Ljubljana, se prišteje tudi kilometrina 0,35 EUR/km.
  4. Primopredaja nepremičnine in javljanje dobaviteljem, upravniku. itd.: 150,00 EUR
  5. Nepremičninsko svetovanje (ura): 60,00 EUR
  6. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: 200,00 EUR